NHỚ ƠN                                                      

 

Ăn một bát cơm

Nhớ người cầy ruộng

Ăn đĩa rau muống

Nhớ người đào ao

Ăn một quả đào

Nhớ người vun gốc

Ăn một con ốc

Nhớ người đi mò

Sang đò

  Nhớ người chèo chống

Nằm võng

 Nhớ ngưòi mắc dây

 Đứng mát gốc cây

  Nhớ người vun gốc