ĐỒNG DAO

Nu na, nu nống

Cá bống kho khô

Cá rô đánh vẩy

Tôm tép đang nhảy

Rang ăn rất ngon

Cá chộp cả con

Bỏ lò thật tuyệt

Nhưng làm vỡ mật

Thì có trời ăn

Lươn nấu chuối xanh

Chẳng tanh tý nào

Cá mực đem xào

Xin đừng cho nước

Cá quả luộc trước

Gỡ nạc nấu canh

Đám cá mè ranh

Làm gì cũng dở