CHỮ HIẾU

                 Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

                 Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

                     Nước biển mênh mông không đong đầy tỡnh mẹ

                      Mõy trời lồng lộng chẳng phủ kớn cụng cha

                   Tần tảo sớm hụm mẹ nuụi con khụng lớn

                    Mang cả tấm thân gầy cha che trở đời con

          Ai cũn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

                  Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe khụng?