THƠ: RONG VÀ CÁ

   Có cô rong xanh

  Đẹp như tơ lụa

  Giữa hồ nước trong

  Nhẹ nhàng uốn lượn

Một đàn cá nhỏ

Đuôi đỏ lụa hồng

Quanh cô rong đẹp
Múa làm văn công