TẾT ĐANG VÀO NHÀ

 

           Hoa đào trước ngõ

           Cười vui sáng hồng

             Hoa mai trong vườn

                Rung rinh cánh trắng

            Sân nhà đầy nắng

        Mẹ phơi áo hoa

           Em dán tranh gà

           Ông treo câu đối

            Tết đang vào nhà

                Sắp thêm một tuổi

           Đất trời nở hoa