Thực hiện nhiệm vụ năm học, sáng ngày 09/10/2020, Trường MN Trần Phú đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 – 2021. Hội nghị Công chức, viên chức là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Tập thể CBGV-NV trường MN Trần Phú trong hội nghị

Đây cũng là dịp để mỗi thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường. Trực tiếp đặt vấn đề để cùng bàn thảo, hội nghị là tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Đồng thời đây cũng là cơ hội để nhà trường kiến nghị những quyền lợi chính đáng của công chức, viên chức đối với các cấp lãnh đạo.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Kim Thúy, Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CNVC năm học 2019 - 2020 và nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Báo cáo đã đánh giá một cách toàn diện và sâu sắc việc thực hiện các mặt hoạt động của trường trong năm học vừa qua. Theo đó, với tinh thần đoàn kết, nhất trí trường MN Trần Phú đã hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Đ/C Nguyễn Kim Thúy trình bày báo cáo trước hội nghị

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học. Bản Nghị quyết là tâm sức, là niềm tin và hi vọng của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường bắt đầu một năm học mới hứa hẹn nhiều thay đổi lớn lao. Điều đó thể hiện rất rõ trong lời phát động thi đua năm học của Chủ tịch Công đoàn nhà trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: đ/c Nguyễn Thị Ngà CTCĐ phá động thi đua năm học 2020 – 2021

Sau giờ giải lao, đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị thảo luận, góp ý, bổ sung, hoàn thiện cho các dự thảo Báo cáo, Phương hướng và Nghị quyết năm học. Hội nghị đã có nhiều ý kiến, tham luận, thảo luận sôi nổi, nhiệt tình.

Các ý kiến tham luận, phát biểu nhận được sự đồng thuận, quan tâm của Hội nghị, góp phần hoàn thiện, bổ sung cho dự thảo Phương hướng và Nghị quyết đại hội.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Các đ/c đọc tham luận

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Bản Nghị quyết là tâm sức, là niềm tin và hi vọng của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Với niềm tin quyết thắng, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trường MN Trần Phú quyết tâm lập những thành tích tốt nhất trong dạy và học để cùng ngôi trường giàu truyền thống vẻ vang bước sang một trang sử mới.