Các bé đã làm ra rất nhiều sản phẩm tạo hình từ những nguyên vật liệu mà các cô và các bé sưu tầm.
hoạt động tạo hình, trẻ có nhiều điều kiện tiếp thu cái đẹp, cái tốt trong xã hội, trải nghiệm các xúc cảm, tình cảm trong giao tiếp, học hỏi về các kỹ năng xã hội và đánh giá các hành vi văn hóa- xã hội qua các hình tượng, các sự kiện, hiện tượng được miêu tả. Nội dung của tạo hình là con đường dẫn dắt trẻ nhanh chóng hòa nhập vào xã hội xung quanh.
Và đây là các sản phẩm của trẻ dành tặng cô giáo - người mẹ thứ 2 của trẻ tại trường MN Trần Phú: