Nhà trường xin thông báo tới các bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2020