Để đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con, các bậc phụ huynh truy cập trang web: tsdaucap.hanoi.gov.vn và làm theo hướng dẫn đính kèm.

Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến: từ ngày 3/7/2019 - 5/7/2019.