Nhằm giúp các bậc phụ huynh nắm bắt được thời gian và địa điểm đăng ký tuyển sinh cho con, nhà trường xin gửi tới các bậc phụ huynh thông báo về việc tuyển sinh năm học 2019 - 2020

THÔNG BÁO
(V/v tuyển sinh năm học 2019-2020)

Căn cứ Công văn số 412/SGD&ĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 – 2020;

Căn cứ Công văn số 510/UBND-GD&ĐT ngày 19/3/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020;

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất và diện tích lớp học hiện có của trường.

Ban giám hiệu Trường Mầm non Trần Phú xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2019- 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu và đối tượng tuyển sinh được Quận duyệt cụ thể như sau:

- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 215 trẻ. Trong đó:

+ Trẻ sinh năm 2014 (5 tuổi): Tuyển sinh 59 trẻ

+ Trẻ sinh năm 2015 (4 tuổi): Tuyển sinh 36 trẻ.

+ Trẻ sinh năm 2015 (3 tuổi): Tuyển sinh 60 trẻ.

+ Trẻ sinh năm 2016 (2-3 tuổi): Tuyển sinh 60 trẻ.

2. Hồ sơ tuyển sinh:

- Đơn xin học (Theo mẫu)

- 1 bản sao giấy khai sinh (Công chứng)

- 1 bản phô tô hộ khẩu không cần công chứng (Kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Quận hoặc xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường.

3. Phân tuyến tuyển sinh:

- Cơ sở 1: Nhận các cháu từ tổ 1 - tổ 11

- Cơ sở 2: Nhận các cháu từ tổ 12 - tổ 21 và Khu Đô thị Gamuda

4. Thời gian tuyển sinh:

- Thời gian: Sáng từ 8h đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:

+ Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 4/7/2019 đến hết ngày 6/7/2019;

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019.

+ Ngày 13/7/2019: Tuyển sinh trẻ sinh năm 2017

+ Ngày 16/7/2019: Tuyển sinh trẻ sinh năm 2016

+ Ngày 17/7/2019: Tuyến sinh trẻ sinh năm 2015

+ Ngày 18/7/2019: Tuyến sinh trẻ sinh năm 2014

5. Địa điểm tuyển sinh và nhận hồ sơ:

- CS1: số 12 Khuyến Lương - Tổ 8 - Phường Trần Phú - ĐT: (0243).644.0715

- Sau ngày 18/7/2019, nếu trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao hoặc vượt chỉ tiêu tuyển sinh được giao, nhà trường sẽ báo cáo phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo và tuyển bổ sung học sinh từ ngày 20/7/2019 đến ngày 22/7/2019 (nếu được cấp trên phê duyệt).

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019.
TM. Ban giám hiệu
HIệu Trưởng
(Đã ký)

Nguyễn Kim Thúy